Privacybeleid

Smarter BV, gevestigd in Nederland, (Smarter), dat als doelstelling heeft ondernemerschap te stimuleren, verplicht zich ertoe de online privacy van klanten te respecteren. Smarter erkent de noodzaak om de bedrijfsmatige en persoonlijke identiteitsgegevens (“persoonlijke gegevens”) die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren en in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

DEFINITIE

Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee een (rechts)persoon kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en een achternaam, een woon- en/of vestigingsadres of een ander fysiek adres, een e-mailadres of andere contactgegevens, zowel bedrijfsmatig als privé.

Als u via de website persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, kan Smarter die gegevens doorgeven, binnen Smarter of aan serviceproviders buiten Smarter, waarbij de gegevens vanuit uw land en rechtsgebied terecht kunnen komen in andere landen en rechtsgebieden in andere delen van de wereld.

Smarter zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om uw account te beheren en om de producten en diensten te leveren die u ons hebt gevraagd. Wij zullen geen persoonlijke gegevens van u verzamelen die wij niet nodig hebben om onze service, met name het delen van bedrijfsmiddelen, de kennis en vaardigheden van personeel of van afval en materialen, aan u te bieden.

Alle persoonlijke gegevens die wij verwerken, worden verwerkt door onze medewerkers in Nederland, maar met het oog op IT-hosting en onderhoud bevindt deze informatie zich op servers binnen en buiten de Europese Unie. Geen enkele derde partij heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens, tenzij de wet hen toestaat dit te doen.

Smarter streeft ernaar te voldoen aan alle wetten overal ter wereld die gericht zijn op het beschermen van uw privacy. Alhoewel wettelijke vereisten van land tot land kunnen verschillen, beoogt Smarter vast te houden aan de principes die in dit document voor online privacy uiteen worden gezet, zelfs als in verband met het bovenstaande, uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven naar andere landen waar geen “adequaat” beschermingsniveau is vereist voor uw persoonlijke gegevens. Met andere woorden, het is ons doel uw persoonlijke gegevens te beschermen waar deze ook mogen worden verzameld, overgedragen of bewaard.

COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNIEKEN

Sommige webpagina’s van Smarter werken met “cookies” of andere traceertechnieken. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de activiteit op de website. Cookies en andere technieken kunnen dienen om eerder doorgegeven persoonlijke gegevens op te halen. In de meeste browsers hebt u controle over cookies en kunt u ze al dan niet accepteren en verwijderen.

In de meeste browsers hebt u de mogelijkheid om een waarschuwing te laten verschijnen als u een cookie ontvangt of kunt u ervoor kiezen om cookies met uw browser te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te wissen of te blokkeren, u uw originele gebruiker-ID en wachtwoord opnieuw moet invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website.

Met traceertechnieken kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd: namen van Internetdomeinen en hostnamen, IP-adressen (Internet Protocol), door u gebruikte browsersoftware en besturingssysteem, klikpatronen en datums en tijdstippen waarop u onze site hebt bezocht. Met behulp van cookies en andere traceertechnieken kunnen wij onze website en uw waardering daarvoor verbeteren. Ook kunnen we trends vaststellen en statistische analyses uitvoeren op basis van gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Smarter houdt zich aan de volgende principes om uw privacy veilig te stellen:

BEVEILIGING

Waar uw persoonlijke gegevens binnen Smarter of uit naam van Smarter ook worden bewaard, Smarter streeft ernaar alle redelijke en adequate stappen te ondernemen die nodig zijn om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking.

We hebben een gegevensbeschermingsregime ingesteld om toe te zien op de effectieve en veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens.

We zijn volgens de Nederlandse belastingwet verplicht om uw persoonlijke gegevens minimaal zeven jaar te bewaren, waarna deze worden vernietigd. Uw informatie die wij voor marketingdoeleinden gebruiken, blijft bij ons totdat u ons op de hoogte brengt dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

TOEGANG/CORRECTHEID

Wanneer u uw persoonlijke gegevens wel ons doorgeeft, wenst Smarter er zeker van te zijn dat deze correct zijn. Als uw persoonlijke gegevens via Internet worden vastgelegd, biedt Smarter u ook een manier om met ons in contact te treden als u deze gegevens wilt bijwerken of aanpassen. Wij zullen binnen redelijke grenzen alles in het werk stellen om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren in de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of u van mening bent dat we uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wet, dan kunt u een klacht indienen bij het Information Commissioner’s Office (ICO) via (mypersonaldata@smarter.nl).

SERVICES VAN DERDEN

Op Smarter.nl en Smarter.community worden in opdracht van Smarter bepaalde services geleverd door derden. Smarter kan informatie, met inbegrip van persoonlijke gegevens, die door Smarter via Internet is verzameld doorgeven aan externe serviceproviders die helpen bij het leveren van programma’s, producten, informatie en services. Ook het onderhoud van de website en de mailinglijsten van Smarter is grotendeels in handen van serviceproviders. Smarter neemt binnen redelijke grenzen alle stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze externe serviceproviders zich ertoe verplichten uit naam van Smarter de persoonlijke gegevens te beveiligen.

UW TOESTEMMING

Voor online privacy verandert, zal Smarter binnen redelijke grenzen alle mogelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen onder uw aandacht worden gebracht door alle wijzigingen duidelijk en gedurende een redelijke periode op onze website te publiceren.

Oisterwijk, 2021