Nederlanders gebruiken jaarlijks steeds meer textiel. Zo was er in 2019 5438 kiloton huishoudelijk textiel in omloop in Nederland: maar liefst 10% meer dan in 2015. Textiel wordt onder andere gebruikt voor kleding, handdoeken en stofzuigerzakken. Nu we steeds verder bewegen richting een circulaire economie, wordt er ook gezocht naar manieren om de textielindustrie te verduurzamen. Hoe ziet de toekomst van de textielindustrie eruit in Europa?

Steeds meer textiel in omloop

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er steeds meer textiel in omloop is, ondanks de vele pogingen om hergebruik en recycling te stimuleren. In 2019 zag Nederland 646 kiloton aan nieuwe textielproducten. In dezelfde periode verdween 554 kiloton. De voorraad groeide van 2018 tot 2019 dus met 92 kiloton. Het meeste textiel is te vinden in gecoate weefsels. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld PVC in de vormen van zeil en regenjassen.

Textielgebruik verminderen

Om de textielsector te verduurzamen, kunnen er verschillende stappen worden genomen. Allereerst zijn de alom bekende R’s hierbij belangrijk: reduce, reuse & recycle. In Europa wordt per persoon jaarlijks zo’n 11 kilo aan textiel weggegooid. Een deel hiervan wordt simpelweg geëxporteerd naar landen in Afrika of Oost-Europa. Om dit te voorkomen, moet er dus eerst worden gekeken naar het hergebruik van textiel. Zo kunnen handdoeken langer worden gebruikt, of via kringloopwinkels van een nieuwe eigenaar worden voorzien.

Circulair textiel

Wanneer textiel zoveel mogelijk hergebruikt is, moet het restproduct uiteindelijk op een goede manier verwerkt worden. Door deze verwerking op de juiste manier plaats te laten vinden, kan het restproduct weer dienen als een nieuwe grondstof. Zo wordt er ook voor textiel uiteindelijk circulariteit bereikt. Om dit te realiseren, moeten producten wel worden ontworpen met circulariteit als focus punt. Eén van de manieren om dit te doen is middels fiber-to-fiber recycling. Dit houdt in dat er nieuwe vezels worden gemaakt uit textielafval. Deze kunnen worden gebruikt voor het maken van nieuwe kleding of andere textielproducten. Deze manier van recycling is al mogelijk voor katoen. Voor andere stoffen, zoals polyester, wordt er op dit moment gekeken naar nieuwe recyclingmethodes.

De schaalbaarheid van textielrecycling

Zodra nieuwe recyclingtechnieken volledig ontwikkeld zijn, kan volgens McKinsey zo’n 70% van al het textiel fiber-to-fiber worden gerecycled. Voor de overige 30% zijn andere methodes, zoals open-loop recycling of thermo-chemical recycling, nodig. Deze manieren zijn nog niet volledig ontwikkeld, waardoor op dit moment slechts 1% van al het textiel fiber-to-fiber gerecycled wordt. Andere belemmeringen die ervoor zorgen dat er momenteel weinig textiel volledig gerecycled wordt, zijn bijvoorbeeld ritsen die verwijderd moeten worden, de sortering van verschillende stoffen die ieder andere recyclemethodes vereisen, en samengestelde stoffen die niet via één methode gerecycled kunnen worden. De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat het recyclen van textiel op dit moment nog niet schaalbaar genoeg is.

Wanneer er genoeg investeringen gedaan worden om textielrecycling op te schalen, gaat dit ook direct gepaard met verschillende voordelen. Zo zullen  er volgens schattingen maar liefst 15.000 nieuwe banen worden gecreëerd, en kan er 4 miljoen ton CO2-uitstoot worden bespaard. De investeringen in de toekomst van circulair textiel hebben dan ook tal van positieve resultaten.

Benieuwd naar bedrijven die goed bezig zijn met circulair textiel? Kijk dan eens naar voorbeelden van inspirerende ondernemers in de textielindustrie!