Verspilling is een groot probleem in verschillende sectoren. Zo horen we regelmatig over voedselverspilling en zien we vaak hoeveel textiel er jaarlijks (onnodig) wordt weggegooid. Over medicijnverspilling horen we minder vaak iets voorbij komen. Toch is er ook in deze branche sprake van een hoge verspillingsgraad. PharmaSwap zet zich in om ook in deze sector verspilling tegen te gaan. Dit doen ze door middel van een slim systeem waarbij vraag en aanbod elkaar vinden.

Medicijnverspilling in Nederland

Jaarlijks wordt er in Nederland voor zo’n 100 miljoen euro aan geneesmiddelen weggegooid, zo’n 40 miljoen euro hiervan is afkomstig van medicijnen. Dit gebeurt voornamelijk wanneer patiënten veranderen van medicijnen, een medicijn niet aanslaat of wanneer een patiënt genezen is. De medicijnen worden vaak niet opgehaald in de apotheek, waardoor het overschot blijft liggen en moet worden weggegooid. De weggegooide medicijnen leiden niet alleen tot onnodig gebruik van waardevolle grondstoffen en onnodige CO2-uitstoot, ze kunnen bovendien erg schadelijk zijn voor het milieu wanneer de medicijnen niet op de juiste manier worden weggegooid.

Een deelmarktplaats voor medicijnen

Om medicijnverspilling tegen te gaan bedachten oprichters Piter Oosterhof en Jelmer Faber een deelmarktplaats voor medicijnen: PharmaSwap. De apothekers creëerden een website waarop vraag en aanbod elkaar vinden. Zo kunnen er partijen medicijnen worden aangeboden waarvan de houdbaarheidsdatum nadert. Deze kunnen vervolgens worden opgekocht door apothekers die de medicijnen direct kwijt kunnen aan hun klanten, waardoor deze medicijnen niet weggegooid hoeven te worden. Het platform kan niet alleen door apothekers onderling worden gebruikt, ook groothandels kunnen deelnemen aan het initiatief.

Een win-win situatie

Met PharmaSwap dragen de apothekers bij aan een significante kostenbesparing in de gezondheidszorg en voorkomen ze tevens dat potentieel schadelijke stoffen uit de medicijnen in afvalstromen terecht komen. De medicijnen die worden verhandeld via PharmaSwap zijn altijd onder de juiste omstandigheden bewaard in een apotheek, waardoor de kwaliteit gegarandeerd kan worden, en tevens voldaan wordt aan de regels en wetten die zijn opgesteld door de overheid. Het initiatief was meteen zo geliefd dat het zelfs door de apothekersorganisatie KNMP werd beloond met de Zorginnovatieprijs 2020!

Circulair denken

Het deelplatform is een perfect voorbeeld van circulair denken om zo onnodige verspilling van producten tegen te gaan. Het laat tevens zien dat zelfs in een industrie die onderhevig is aan strenge wetten en regels, er veel mogelijkheden zijn om duurzame veranderingen teweeg te brengen. De apothekers hopen dan ook dat steeds meer apotheken zich in de toekomst zullen aansluiten bij het platform.