De opmars van de circulaire economie gaat volgens velen snel, maar nog steeds niet snel genoeg. Om deze nieuwe economie succesvol in te richten, is het gebruik van technologie essentieel. Dankzij de digitalisering van verschillende processen, kan de zogenoemde donut economie sneller en succesvoller worden toegepast in meerdere sectoren.

Van lineair naar circulair

Eén van de belangrijkste verschillen tussen de traditionele lineaire economie en de circulaire economie is de focus op het sluiten van kringlopen. Hiermee wordt geprobeerd om bijvoorbeeld afval en schadelijke stoffen te elimineren. Om dat te bereiken, moet er vaak veel veranderd worden in de productiecyclus, het transport en het logistieke proces.

Processen in kaart brengen met behulp van technologie

Het doorvoeren van veranderingen in de productiecyclus is dus niet zo eenvoudig. Daarom worden er vaak slimme oplossingen bedacht voor bijvoorbeeld de afvalstromen. Met behulp van voldoende informatie over de hoeveelheden, de samenstellingen en de recyclemogelijkheden kan het weggooien van materiaal worden vermeden. Bij het verwerken van zoveel informatie komt technologie om de hoek kijken. Zo kan de informatie in kaart worden gebracht en kan er met behulp van snelle berekeningen worden bepaald wat de beste aanpak is.

De waarde van technologie en data

Waarom nu juist technologie zo belangrijk is voor het optimaliseren van essentiële processen? Met behulp van technologie kan er niet alleen veel waardevolle kennis worden opgedaan, er kan ook veel data worden verzameld die aanvullende inzichten creëert. Zo kunnen er tools worden gebouwd die helpen om de mogelijkheden voor circulariteit aan te tonen door meerdere databronnen aan elkaar te linken. Zo creëert een bedrijf misschien een bepaald afvalproduct dat eenvoudig kan worden afgebroken en weer hergebruikt kan worden op een andere afdeling. Data maakt inzichtelijk hoe dit hergebruik efficiënt kan worden vormgegeven.

Deelplatformen en het delen van kennis

Niet alleen kan technologie zorgen voor meer inzicht, het kan ook leiden tot het zien van nieuwe kansen en creëren van nieuwe mogelijkheden. Zo zorgen deelplatforms er bijvoorbeeld voor dat restproducten van één bedrijf gebruikt kunnen worden als grondstoffen voor een ander bedrijf. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in Seenons: een platform dat afvalstromen van bedrijf A koppelt aan bedrijf B, dat dit afval vervolgens kan gebruiken als grondstof voor een nieuw product. Zo worden er nieuwe producten gemaakt van sinaasappelschillen, brood en wijnkurken. Slimme technologie zorgt ervoor dat deze afvalstromen inzichtelijk worden gemaakt en de partners vervolgens aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Benieuwd naar alle manieren waarop technologie bijdraagt aan circulaire initiatieven? Bekijk dan ook eens onze artikelen over IntrakoopFLOOW2 en PharmaSwap!