ASSET SHARING by FLOOW2

We gaan van bezit naar gebruik

Circulaire economie

De circulaire economie rukt op in onze huidige maatschappij. Een economie waarin innovatie, minder verspilling, hergebruik en het delen van producten en materialen centraal staat. Het wordt als ondernemer, bedrijf en als organisatie steeds belangrijker dat je efficiënter omgaat met de bedrijfsmiddelen en materialen die je al hebt. Dit kan je niet alleen, samenwerken en samen delen zijn hierin juist de succesfactoren.

Onze partner FLOOW2 maakt het mogelijk voor bedrijven en organisaties om hiermee te starten, middels een nieuw business model: asset sharing. FLOOW2 is het eerste bedrijf ter wereld, dat lokaal en internationaal werkt, om de behoefte en de kansen van asset sharing te identificeren. Het is misschien een nieuw concept, maar het past naadloos binnen de ontwikkeling naar een circulaire economie, waarin bedrijven samenwerken, kringlopen gesloten zijn en waarin het afval van het ene bedrijf juist de grondstoffen van het andere bedrijf zijn.

FLOOW2 ontwikkelt business-to-business deelplatformen waarop bedrijven en organisaties onbenutte producten, diensten, afval en (rest)materialen kunnen delen, verhuren en verkopen. Zo verminder je verspilling, realiseer je extra omzet en verlaag je kosten. Onze deelplatformen zijn gebruiksvriendelijk, veilig en professioneel ingericht, zodat het delen en samenwerken met andere bedrijven of binnen je eigen organisatie, niet alleen eenvoudig, maar vooral logisch wordt.

Sustainable Development Goals

Sharing assets helpt organisaties om UN SDG’s te bereiken.

9. Bouw een veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Sharing assets geeft bedrijven en organisaties een tool waarmee ze hun bestaande infrastructuur kunnen vernieuwen en hun huidige business model kunnen aanpassen. Hierdoor worden meer duurzame systemen gecreëerd waarmee we beter gebruik kunnen maken van dat wat er al is.

11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Sharing assets stimuleert alle partijen in steden om bestaande capaciteiten te delen. Hierdoor wordt bijgedragen aan de duurzame groei van steden, waarin innovatie en creativiteit belangrijke onderdelen zijn.

12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

Inter- en intracompany delen geeft organisaties de mogelijkheid om consumptie- en productiegewoontes radicaal te veranderen van bezit naar gebruik. Deze verandering in mindset geeft organisaties een duurzame basis voor de toekomst.

Klik hier om je direct naar de FLOOW2 te gaan.